Overslaan en naar de inhoud gaan
Wanneer ga je met je kind naar een kinderpsycholoog?

Wanneer ga je met je kind best naar een psycholoog?

Als ouder is het natuurlijk jouw belangrijkste taak om het welzijn van je kind te waarborgen. Soms zijn er echter uitdagingen waar je als ouder(s) niet alleen mee kan omgaan. Het kan dan nodig zijn om professionele hulp in te schakelen, zoals een kinderpsycholoog. Maar wanneer is het precies het juiste moment om die stap te zetten? Enkele belangrijke overwegingen:
 

1. Aanhoudende gedragsveranderingen: het is normaal dat kinderen af en toe veranderingen in gedrag vertonen. Maar als je merkt dat bepaald gedrag aanhoudt en ernstiger wordt, kan dit een teken zijn om hulp te zoeken. Denk aan aanhoudende agressie, woede-uitbarstingen, teruggetrokken gedrag, of het verlies van interesse in activiteiten die ze vroeger graag deden.
 

2. Emotionele problemen: als je kind veelvuldig te maken heeft met intense emoties (extreme angst, verdriet of prikkelbaarheid) kan professionele begeleiding nuttig zijn.
 

3. Schoolproblemen: als je kind problemen heeft met schoolprestaties, zoals aanhoudend slechte cijfers, concentratieproblemen of terugkerende conflicten met klasgenoten of leraren, kan dit wijzen op onderliggende problemen die professionele aandacht vereisen.
 

4. Plotselinge veranderingen in eet- of slaappatronen: aanzienlijke veranderingen in het eetgedrag (bijvoorbeeld extreem veel eten of juist weinig eten) kunnen een teken zijn van emotionele stress. Hetzelfde geldt voor slaapproblemen.
 

5. Sociale isolatie: als je kind zich terugtrekt uit sociale interacties, vrienden vermijdt of moeite heeft om vriendschappen te onderhouden, kan dit duiden op emotionele of sociale problemen.
 

6. Zorgen over zelfbeeld: als je kind herhaaldelijk negatieve opmerkingen maakt over zichzelf of tekenen van een laag zelfbeeld vertoont, is dit een belangrijk signaal om serieus te nemen.
 

7. Terugkerende lichamelijke klachten: soms uit emotioneel ongemak zich in lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn of vermoeidheid zonder duidelijke medische oorzaak.
 

8. Traumatische gebeurtenissen: als je kind getuige is geweest van of blootgesteld is aan traumatische gebeurtenissen (bijvoorbeeld geweld, scheiding, overlijden, natuurrampen ...) kan professionele hulp nodig zijn om te helpen bij de verwerking van deze ervaringen.
 

9. Overmatig perfectionisme: Een kind dat obsessief streeft naar perfectie kan psychische stress ervaren die behandeling vereist.
 

10. Ouderlijke bezorgdheid: als je je als ouder ernstig zorgen maakt over het gedrag, de emoties of de ontwikkeling van je kind, aarzel dan niet om professionele hulp te zoeken. Je kent je kind het beste en jouw bezorgdheid is waardevol.

 

Professionele hulp zoeken is geen teken van zwakte, maar net een van liefde en toewijding. Een kinderpsycholoog kan helpen bij het begrijpen van de onderliggende oorzaken van het gedrag van je kind en kan strategieën bieden om je kind te ondersteunen bij het ontwikkelen van gezonde coping-mechanismen en emotionele veerkracht. Het is belangrijk om deze hulp niet uit te stellen, want vroegtijdige interventie kan vaak een groot verschil maken.

Kinderpsychologen (individuele begeleiding) in Antwerpen, Geel, Kapellen en Sint-Katelijne-Waver

Leden van Solidaris Antwerpen krijgen een korting op de marktprijzen. 

Meer info