Overslaan en naar de inhoud gaan
Realistische doelen

Realistische doelen

Doelen stellen

Als je gewicht wil verliezen kan het helpen om doelen te stellen. Op die manier kan je gericht naar je doel toewerken. Hierbij is het wel belangrijk om realistische doelen te stellen, zowel naar gewicht als naar de termijn waarop dat gewichtsverlies bereikt dient te worden. Wanneer je een onrealistisch hoog doel stelt is de kans groot dat dit niet gehaald wordt, en dit werkt eerder demotiverend én heeft vaak het tegenovergestelde effect. Een gezond gewicht

Om te bepalen wat voor jou een gezond gewicht is kan je gebruik maken van de Body mass index of BMI*. Deze waarde wordt gebruikt om de verhouding tussen je lichaamslengte en gewicht na te gaan. De BMI geeft een schatting van het gezondheidsrisico van je lichaamsgewicht. Je kan je eigen BMI als volgt berekenen:

BMI* = gewicht (kg)/ (lengte (m) x lengte (m)).

De BMI wordt opgedeeld in verschillende categorieën.

  • Lager dan 18,5kg: ondergewicht. Probeer wat gewicht bij te komen.
  • Tussen 18,5 en 25: gezond gewicht. Probeer op gewicht te blijven.
  • Tussen 25 en 30: overgewicht. Probeer gewicht te verliezen.
  • Hoger dan 30: obesitas. Probeer gewicht te verliezen.

Heeft u overgewicht of obesitas? Dan heeft een gewichtsverlies van 5 à 10% van uw gewicht al een sterke verlaging van het risico op een aantal ziektes. Dit is dan ook een mooi doel om naar toe te streven.

Tussendoelen werken motiverend

Kamp je met overgewicht/obesitas en zou je bijvoorbeeld graag 20 kg verliezen? Dan is het aan te raden om met tussendoelen te werken. Deze tussendoelen zorgen er voor dat je op kortere termijn naar een doel kan toewerken. Het behalen van een tussendoel werkt motiverend.

Een gewichtsverlies van 0,5 tot 1 kg per week is alvast een zeer mooi resultaat. De snelheid waarmee u gewicht verliest is ook afhankelijk van de mate van overgewicht. Wanneer u slechts enkele kilo’s te veel weegt zal het gewichtsverlies trager gaan in vergelijking met een grote mate van overgewicht

Belonen

Heb je een van je (tussen)doelen behaald? Beloon jezelf dan met een klein cadeautje, daguitstap, cinemabezoek een leuk boek of iets anders wat je leuk vindt. Op deze manier kan je jezelf blijvend motiveren om door te zetten en naar je doel toe te werken.

(* BMI is enkel te gebruiken voor mensen tussen 19 en 59 jaar, tijdens zwangerschap en borstvoeding is dit niet bruikbaar)