Overslaan en naar de inhoud gaan
online praatgroep mantelzorgers

Online praatgroepen voor mantelzorgers

Zorgen voor iemand vergt veel energie, zeker in deze tijden met beperkte contacten. Daarom organiseert De VoorZorg online praatgroepen voor mantelzorgers. 

 

25 mei 2021: 'Mantelzorger? Zorg ook voor jezelf!'
Zorgen voor een ander vraagt veel energie. Met dit thema staan we stil bij de veerkracht van mantelzorgers. Hoe zorg je voor je naaste samen met beroepskrachten? Hoe geef je op een goede manier zorg en ondersteuning zonder er zelf onderdoor te gaan? Welke mogelijkheden zijn er van opvang en thuiszorg? Je leert concrete, positieve en realistische doelen bepalen voor de toekomst en je rol als mantelzorger.

 

11 juni 2021: 'Rouw en verlies in tijden van corona'

Zorgen voor iemand anders kan intense verlieservaringen met zich meebrengen. Wanneer je bv. afscheid moet nemen van een dierbare, een onverwachtse diagnose moet verwerken, vrije tijd moet opgeven om voor een ander te zorgen of je veerkracht verliest als mantelzorger, dan is het een hele zoektocht om deze verlieservaringen te verwerken en hiermee te leren omgaan.

Bovendien deed het coronavirus er het voorbije jaar een schepje bovenop. Veel mantelzorgers verloren een dierbare, of werden op een andere manier geconfronteerd met verlies. Elke vorm van verlies laat een spoor na en verdient aandacht!

Tijdens dit digitale lotgenotencontact maken we kennis met de verschillende vormen van rouw en verlies. Hierbij is er ruimte om ervaringen uit te wisselen, stil te staan bij je eigen verhaal en met behulp van enkele tips op zoek te gaan naar hoop en troost. We gaan vertrouwelijk om met de door jullie gedeelde informatie.

 

Meer info vind je hier