Wat doet een logopedist?

7 juni 2018

Wat doet een logopedist?

7 juni 2018

We communiceren allemaal, een hele dag lang: praten, schrijven, lezen, lichaamstaal …  Een logopedist helpt met al deze aspecten. En niet enkel bij kinderen, maar ook als volwassene kan je er terecht.

Stem
Een hese of schorre stem ontstaat bij kinderen door te schreeuwen, te luid spreken of het vaak vervormen van de stem. Bij volwassenen zijn stemproblemen meestal het gevolg van een overbelasting, bv. door te zingen of bij mensen die een beroep hebben waarin ze veel moeten praten. Stemproblemen gaan vaak gepaard met keelpijn.

De logopedist leert je je stem op een gepaste manier te gebruiken, door te letten op je houding, correcte ademhaling, een goede steminzet … Zo wordt je spreek- en zangstem terug krachtig en helder.

Spraak
Heel wat kinderen (en volwassenen) hebben last met de letter ‘R’, lispelen, wisselen de letters ‘T’ en ‘K’ om, spreken te snel of te traag of zijn algemeen moeilijk verstaanbaar voor anderen. Bij volwassenen wordt deze begeleiding vaak opgestart ten gevolge van een hersenletsel of een ziekte (beroerte, MS, ziekte van Parkinson …).

De logopedist gaat op een speelse manier te werk, met verschillende methodes, afhankelijk van het probleem en de oorzaak. Luister- en spreekoefeningen en begeleiding van de ouders of verzorgers zijn vaak gebruikte opties.

Stotteren
Spreken is een kwestie van timing, om meer dan honderd spieren tegelijk te gebruiken. Mensen die stotteren hebben moeite met deze timing. Stotteren uit zich in het herhalen van klanken of woorddelen, het aanhouden van bepaalde klanken of het blokkeren bij het spreken. Het brengt vaak secundaire problemen met zich mee, zoals spreekangst en vermijdingsgedrag. Bij veel jonge kinderen is er sprake van ‘ontwikkelingsstotteren’, dit gaat vaak vanzelf over. Stotteren begint meestal tussen de 2 en 7 jaar, het is dus belangrijk om er op tijd bij te zijn.

Taal
Iedereen leert taal op zijn eigen tempo. We spreken van een taalprobleem als er een achterstand is. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van te korte zinnen, een beperkte woordenschat, het verkeerd gebruiken van woordvormen of het niet goed begrijpen van de taal. Dit kan samenhangen met slechthorendheid of een algemene achterstand. Bij volwassenen kunnen taalproblemen bv. ontstaan na een hersenbloeding. Ze hebben dan vaak moeite om de juiste woorden te gebruiken of om dingen te begrijpen. In dit geval spreken we van afasie.

De logopedist werkt aan de woordenschat, zinsbouw en de uitspraak, om zo tot een hoger taalbegrip en luistergedrag te komen. De begeleiding is afhankelijk van de oorzaak van het probleem en de leeftijd.

Gehoor
Gehoorproblemen leiden vaak tot spraak- en taalproblemen, doordat de persoon zichzelf niet kan horen, maar ook het voorbeeld van de anderen niet kan volgen.

De logopedist doet eerst een gehooronderzoek en zoekt daarna een geschikte behandelmethode, afhankelijk van de oorzaak. Dit kan bestaan uit het aanleren van liplezen, het leren omgaan met een hoorapparaat, het trainen van spraak en gehoor …

Afwijkend mondgedrag
Duimzuigen, de tong tussen de tanden persen bij het slikken, ademen met een open mond … Soms lijkt het onschuldig, maar het kan gevolgen hebben voor de stand van je tanden en zelfs spraak en gehoor.

De logopedist doet onderzoek en voert metingen uit. Daarna volgen spiertrainingen, wordt de juiste slikmethode aangeleerd of wordt er aan de articulatie gewerkt.

Dyslexie, dysorthografie en dyscalculie
Lees-, schrijf- en rekenstoornissen zijn specifieke leerproblemen. Ze ontstaan door tekorten in het taalvermogen. Bij dyslexie zijn er problemen om correct te lezen, dysorthografie heeft betrekking op het schrijven en dyscalculie slaat op moeilijkheden om correct te rekenen.

De logopedist beschikt over een breed arsenaal aan technieken om met deze problemen aan de slag te gaan.

Bij de Well2DAY-logopedisten krijg je de eerste 5 sessies gratis indien je recht hebt op de wettelijke terugbetaling. Val je onder het aanvullend voordeel? Dan krijg je 5,51 euro extra terugbetaald. Bovendien betaal je enkel het remgeld aan de Well2DAY-logopedist, De VoorZorg regelt de rest. Je vindt onze logopedisten in de Well2DAY-centra in Geel, Herentals en Mechelen. Meer info vind je hier.