Met welke problemen kan je terecht bij de logopedist?

19 juli 2018

Met welke problemen kan je terecht bij de logopedist?

19 juli 2018

De tijd dat logopedisten voornamelijk spraakstoornissen behandelden is reeds lang voorbij. Tegenwoordig helpen ze ook bij taalontwikkelingsstoornissen, lees-, schrijf- en rekenstoornissen en andere problemen. Zelfs bij leerstoornissen (zoals ADHD en ADD) kunnen ze hulp bieden.

Lees-, schrijf- en rekenstoornissen
Er is sprake van een normale intelligentie, maar is er een probleem met lezen, spellen of rekenen. Deze stoornissen ontstaan door tekorten in het taalvermogen.

  • Dyscalculie: stoornis waarbij er problemen zijn met rekenen, het leren ervan of het correct toepassen van de rekenprocedures.
  • Dyslexie/dysorthografie: moeilijkheden met het aanleren en toepassen van lezen en/of spelling op woordniveau. Letters vormen geen woorden en het is moeilijk om een betekenis te geven aan de woorden. Hierdoor wordt de vraag vaak fout geïnterpreteerd, waardoor het antwoord ook fout is.

Taalontwikkelingsstoornissen
Iedereen ontwikkelt taal op zijn eigen tempo. Als ouder is het vaak moeilijk om de lijn te trekken. We spreken van een taalontwikkelingsstoornis als de taalvorm (zinsbouw, vervoegingen, zinsstructuur), de woordenschat of het taalgebruik afwijkt of vertraagd verloopt. Als er signalen uit de omgeving komen of als het kind zelf problemen ondervindt, is het nuttig om langs te gaan bij de logopedist.

Articulatieproblemen
Als er klanken weggelaten, vervangen of vervormd worden, spreken we van een articulatieprobleem. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lispelen of het niet kunnen uitspreken van de ‘R’.

Stemstoornissen
Te hoog of te laag, te zacht of te luid, overslaan of wegvallen van de stem, hees of schor … Dit kan gepaard gaan met pijn tijdens het spreken of zingen, hoesten, een vermoeid gevoel …

Afwijkend mondgedrag
Dit heeft vaak gevolgen voor spraakstoornissen, en dan vooral articulatie. Voorbeelden hiervan zijn mondademen (waardoor de mond uitdroogt en de kans op oorontstekingen toeneemt), afwijkend slikgedrag (waardoor de tanden scheef kunnen gaan staan) en duimzuigen.

Stotteren
Stotteren is een stoornis in het vloeiend verloop van de spreekbeweging. Er treden zowel inwendige als uitwendige verschijnselen op. De uitwendige verschijnselen bestaan uit (snelle) herhalingen van lettergrepen of klanken (bv. “f…f…f…film”), verlengingen (bv. “ffffffilm”) of blokkeringen (bv. “___film”). De inwendige emotionele en cognitieve reacties die hiermee gepaard gaan, kunnen resulteren in spreekangst of vermijdingsgedrag.

Afasie
Dit is een taalstoornis als gevolg van een hersenletsel, waarbij het moeilijk is om gedachten in taal om te zetten. Het begrijpen en uiten van zowel gesproken als geschreven taal kunnen hierdoor aangetast worden.

Dysartrie
Er is een verzwakking, incoördinatie of verlamming van de spraakspieren door een aandoening in het zenuwstelstel. Het is moeilijker om de tong en de lippen goed te laten bewegen, waardoor het spreken minder verstaanbaar kan zijn. Er zijn ook vaak problemen met het kauwen en slikken. Daarnaast kan er minder gevoel in de mond en het gezicht aanwezig zijn.

Dysfagie
Dysfagie is de noemer voor alle problemen bij het slikken. De logopedist leert je op de meest comfortabele en veilig mogelijk manier slikken, door middel van bv. oefeningen of kleine aanpassingen in de houding.

Leerstoornissen
ADD en ADHD vertonen veel gelijkenissen, maar er zijn uiteraard ook verschillen. Mensen met ADD komen vaak moeilijk op gang bij een taak, kunnen meestal maar één ding tegelijk (maar doen dat dan wel goed), dagdromen veel en voeren activiteiten langzaam uit. Iemand met ADHD is erg druk, doet meerdere dingen tegelijk (maar maakt ze meestal niet af), is snel afgeleid en voert activiteiten snel na elkaar uit.

 

Terugbetaling
Afhankelijk van de problematiek en je mutualiteit is er een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk: hetzij via het RIZIV (75 %), of via de aanvullende verzekering. De logopedist informeert je hierover.

Wettelijke tarieven die onze logopedisten hanteren:
Onderzoek bij aanvang: 31,13 euro
Evaluatieonderzoek: 44,47 euro
Individuele sessie van 30 minuten: 22,88 euro
Individuele sessie van 60 minuten: 45,77 euro
Bij de Well2DAY-logopedisten (in de Well2DAY-centra in Geel, Herentals en Mechelen) krijg je de eerste 5 sessies gratis indien je recht hebt op de wettelijke terugbetaling. Val je onder het aanvullend voordeel? Dan krijg je 5,51 euro extra terugbetaald. Bovendien betaal je enkel het remgeld aan de Well2DAY-logopedist, De VoorZorg regelt de rest.

Meer info of een afspraak maken bij de Well2DAY-logopedisten?
T  03 285 43 53
E  Well2DAY@devoorzorg.be