Studiebegeleiding

“Wat men moet leren doen, leert men door het te doen.” – Aristoteles

Heeft je kind bijles of ondersteuning bij het leren nodig?

Onze leerkracht helpt je kind met bepaalde leerstof in het basisonderwijs (van 5 tot 13 jaar) of met het structureren, plannen en verwerken van leerstof (van 5 tot 18 jaar). Door de
individuele coaching kan je kind weer op eigen kracht verder op school en beent het de opgelopen achterstand bij.

Waar

In onze Well2DAY-centra in Antwerpen, Herentals, Geel, Turnhout (vanaf januari 2019)
In onze Well2DAY-spots in Antwerpen en Antwerpen-Linkeroever

LeerkrachtHeel wat kinderen hebben problemen bij het verwerken van leerstof. Dit ligt niet altijd aan een gebrek aan inzet of kennis, ook de studiemethode kan de oorzaak zijn. Onder begeleiding van onze leerkracht leren kinderen zichzelf instructies geven en hun probleemoplossende vaardigheden vergroten. Eventuele achterstand wordt weggewerkt.

Kinderen met vastgestelde specifieke problemen, waarbij vaak meer gerichte aanpak vereist is, kunnen mogelijk worden doorverwezen.
Informeer ook zeker even bij de school van je kind. Sommige scholen bieden een afzonderlijk aanbod leren leren aan.

Voor wie?

Leren leren: kinderen van 5 tot 18 jaar
Ondersteuning basisonderwijs: 5 tot 13 jaar

De leerkracht helpt je kind bij of geeft tips over

 • Het organiseren: planning maken, inrichten werkruimte …
 • Het voorbereiden van de taak: wat moet ik doen, welk resultaat moet ik bekomen, weet ik waar het over gaat … ?
 • Het opmaken van een actieplan: hoe ga ik de opdracht aanpakken?
 • Verbanden leggen, geheugensteuntjes, structuur …
 • Controleren: heb ik gedaan wat ik moest doen, kan ik de opgegeven vragen beantwoorden … ?   

 

Als lid van De VoorZorg betaal je 21 euro in plaats van 37 euro.
Vanaf de 14de sessie in een kalenderjaar: 30 euro.

Bekijk de volledige prijslijst voor alle voorwaarden.

Als je een afspraak annuleert < 24 uur voor de afspraak plaatsvindt, wordt er 100% van de gereserveerde consultatie in rekening gebracht.

Organisatie en planning

 • Alles begint bij het correct gebruiken van een agenda of planningsschema.
 • Maak een onderscheid tussen vrije tijd en ‘leertijd’, naast de tijd die het kind doorbrengt in de klas.
 • Zorg voor een rustige en geschikte plek waar het kind huiswerk kan maken en kan studeren.
 • Maak duidelijke afspraken: wanneer is het huiswerk klaar (bijvoorbeeld vóór het avondeten), bij thuiskomst mag het kind nog eerst 20 minuten spelen …
 • Zorg voor orde en netheid: gebruiken van kaftjes, alles netjes opbergen in de boekentas.

Leerstijlen

Psycholoog David Kolb stelt dat er vier leerstijlen zijn. Iedereen leert namelijk op een andere manier. Sommigen blijven hangen in hun favoriete leerstijl, maar voor een goed en effectief leerproces is het belangrijk om de verschillende aspecten te doorlopen.

ondersteuning-basisonderwijs2

 • Doeners of accommodators: voorkeur voor leren via ‘trial en error’. Zijn gericht op handelen, experimenteren en doen en werken echt doelgericht. Deze kinderen verkiezen wisselende leeromstandigheden.
 • Dromers of divergeerders: gericht op observeren, leren via uitleg van anderen en demonstratie. Ze leggen gemakkelijk verbanden, hebben een groot voorstellingsvermogen en nemen de tijd om na te denken.
 • Beslissers of convergeerders: gericht op toepassen en uitvoeren. Ze werken via stappenplannen, met duidelijke instructies en procedures. Inoefenen is heel belangrijk. Ze zijn vooral gericht op situaties met één oplossingsmogelijkheid.
 • Denkers of assimilators: gericht op analyseren, denken, afstand nemen en reflecteren. Ze leggen de nadruk op logische samenhang tussen verschillende zaken, houden van nauwkeurigheid en abstract denken. Ze verkiezen om zelf met leerstof bezig te zijn en het in eigen kaders te plaatsen.

Studiemethoden/Leerstrategie

 • Structuur brengen in teksten
 • Van buiten leren
 • Leertrucjes
 • Mindmapping
 • Analyseren
 • Herhalen
 • Jezelf ondervragen
 • E-leren

Concentratie

Hoe lang een kind zich kan concentreren, hangt af van de leeftijd en de biologische factor. Het ene kind is gevoeliger voor prikkels uit de omgeving dan het andere. Een algemene richtlijn geeft aan dat een kind van 6 jaar zich ongeveer 10 minuten kan concentreren, een kind van 13 jaar 30 minuten. Tijdens de slaap wordt de concentratie opgeladen, een goede nachtrust is dus heel belangrijk.

Wissel voldoende af tussen grotere inspanningen en activiteiten die minder concentratie vereisen. Start bijvoorbeeld met de ‘moeilijke’ vakken, neem een korte pauze en ga daarna verder met een ‘gemakkelijk’ vak. Bij het starten is de concentratie het grootst.

Voor diagnostiek, behandeling en informatie kan je terecht bij de leerkracht, centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), psychologen, artsen, logopedisten …

Intelligentie

Intelligentie is een samenspel van verstandelijke vermogens, processen en vaardigheden: redeneren, verbanden leggen, oplossingen bedenken, aanpassen naar nieuwe situaties, leren …